Dissabte, 23 De Gener De 2021
Puig, NÚM. 2, Prullans - 25727
Telèfon: 973 510255 
Fax: 973 511179

Perfil del contractant

28/04/2009

PERFIL DEL CONTRACTANTEn compliment del que estableix l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Prullans ha facilitat l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través daquesta web, conforme al precepte legal abans esmentat.

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu el plec de clàusules administratives particulars.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Per accedir-hi clikar el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Prullans&reqCode=viewDetail&idCap=2458936&

Destacats

Mapa Web