al contingut a la navegació Informació de contacte

CODIS DIR 3

Per generar en e-FACT

*Un cop copiats els codis es pot accedir clicant en e-FACT

Rol Fiscal: 01 - Oficina Comptable: LO1251790 Rol Receptor: 02 - Organ Gestor: LO1251790 Rol

Pagador: 03 - Unitat Tramitadora: LO1251790

  

                                    Factura electronica.jpg