al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Prullans

Codi
251790
Comarca
Cerdanya
Població
264
Superfície
21,21
Densitat
12,4
Altitud
1.096

Superfície (km²)

Municipi
21,21
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
12,4
Comarca
35,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
124
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
140
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
264
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
2.562
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
171
Comarca
13.371
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
50
Comarca
2.980
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
530
Catalunya
256.427

Població

Municipi
264
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
1.304
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
79
Comarca
7.005
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
1.479
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
195
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
124
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
1.258
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
92
Comarca
6.366
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
23
Comarca
1.501
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
335
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
140
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
207
Comarca
13.273
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
17
Comarca
2.234
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
40
Comarca
3.936
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
264
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
236
Comarca
16.727
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
2.716
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
264
Comarca
19.443
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
113
Comarca
8.618
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
1.365
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
124
Comarca
9.983
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
123
Comarca
8.109
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
17
Comarca
1.351
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
140
Comarca
9.460
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
526
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
567
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
25
Comarca
1.093
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
2.505
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
63,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
72
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
3
Comarca
124
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
90
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
88
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
4
Comarca
178
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
20
Comarca
321
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
-11
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
19
Comarca
310
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
299
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
319
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
243
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
299
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
24
Comarca
4.609
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
10,64
Comarca
28
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,23
Comarca
2,85
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,87
Comarca
25,15
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
236
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
220
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
229
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
174
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
502
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
236
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
16
Comarca
322
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
21
Comarca
465
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
10,2
Comarca
11,5
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,9
Comarca
30,6
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,9
Comarca
26,9
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
37,1
Comarca
31
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
13.200
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
67,2
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
184
Comarca
13.567
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
67,4
Comarca
55,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
169
Comarca
12.955
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
78,1
Comarca
68,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,9
Comarca
66,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
174
Comarca
13.147
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
60
Comarca
4.915
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
55
Comarca
4.185
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
120
Comarca
9.105
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
135
Comarca
9.845
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
205
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
590
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
5.420
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
6.230
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
260
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
595
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.570
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
2.515
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.620
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.985
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
805
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
825
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
6.230
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
11
Comarca
1.104
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
41
Comarca
3.223
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
768,63
Comarca
831,1
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
23
Comarca
1.415
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
14
Comarca
1.392
Catalunya
775.829

Total

Municipi
37
Comarca
2.807
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
3,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
18,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,8
Comarca
54,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,1
Comarca
384,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
6,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
3,8
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
1,5
Comarca
198,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
2,3
Comarca
269,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
3,8
Comarca
467,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
96
Comarca
7.665
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
146
Comarca
11.353
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
31
Comarca
2.168
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
273
Comarca
21.186
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
347
Comarca
30.789
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
99.245
Comarca
54.573
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
564
Comarca
381
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.430
Comarca
20.635
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.059
Comarca
5.784
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
107
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
916
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.023
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
42
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
54
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
10
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
107
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
15
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
684
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
485
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
91
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
96
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
223
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
3
Comarca
61
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
204
Comarca
3.234
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
993
Comarca
4.524
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
63
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
4
Comarca
478
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
159
Comarca
10.214
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
33
Comarca
2.405
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
81
Comarca
4.700
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
24
Comarca
1.160
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
297
Comarca
18.479
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,04
Comarca
1,97
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
26,9
Comarca
26,9
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
24
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
1,75
Comarca
1.693,72
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions