al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Prullans

Codi
251790
Comarca
Cerdanya
Població
268
Superfície
21,21
Densitat
12,6
Altitud
1.096

Superfície (km²)

Municipi
21,21
Comarca
546,69
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
12,6
Comarca
36,4
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
128
Comarca
10.202
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
140
Comarca
9.683
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
268
Comarca
19.885
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
32
Comarca
2.571
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
177
Comarca
13.668
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
51
Comarca
3.114
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
532
Catalunya
256.461

Població

Municipi
268
Comarca
19.885
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
19
Comarca
1.315
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
82
Comarca
7.146
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
1.546
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
195
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
128
Comarca
10.202
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
1.256
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
95
Comarca
6.522
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
1.568
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
337
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
140
Comarca
9.683
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
204
Comarca
13.350
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
12
Comarca
2.194
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
52
Comarca
4.341
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
268
Comarca
19.885
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
230
Comarca
16.736
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
38
Comarca
3.149
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
268
Comarca
19.885
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
111
Comarca
8.609
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
17
Comarca
1.593
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
128
Comarca
10.202
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
119
Comarca
8.127
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
21
Comarca
1.556
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
140
Comarca
9.683
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
584
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
593
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
25
Comarca
1.177
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
2.605
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
64,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
71
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
0
Comarca
134
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
84
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
80
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
3
Comarca
164
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
84
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
54
Comarca
2.643
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
30
Comarca
1.962
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
15
Comarca
1.428
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
9
Comarca
1.107
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
702
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
117
Comarca
7.845
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
20
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-4
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
18
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
832
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
391
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
62
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
13
Comarca
770
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
832
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-11,19
Comarca
-2,23
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
33,58
Comarca
23,3
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
18,66
Comarca
21,12
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
236
Comarca
17.780
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
220
Comarca
14.488
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
229
Comarca
15.162
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
174
Comarca
11.369
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
502
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
236
Comarca
18.281
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
16
Comarca
325
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
21
Comarca
468
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
9,1
Comarca
11,7
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,1
Comarca
27,5
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,8
Comarca
25,8
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
39
Comarca
35
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
13.200
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
67,2
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
184
Comarca
13.567
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
67,4
Comarca
55,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
169
Comarca
12.955
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
78,1
Comarca
68,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
174
Comarca
13.147
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,9
Comarca
66,1
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
55
Comarca
5.135
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
55
Comarca
4.200
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
110
Comarca
9.335
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
120
Comarca
9.930
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
245
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
815
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
4.835
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
5.920
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
250
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
620
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.570
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
2.530
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
2.645
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
1.855
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
510
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
910
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
5.920
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
14
Comarca
1.131
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
43
Comarca
3.326
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
922,65
Comarca
1.025,94
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
18
Comarca
1.412
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
19
Comarca
1.468
Catalunya
800.323

Total

Municipi
37
Comarca
2.880
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
1,2
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
22,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
47,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,7
Comarca
353,4
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,5
Comarca
12,5
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
3,8
Comarca
437,6
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
1,9
Comarca
185,3
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
1,8
Comarca
252,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
3,8
Comarca
437,6
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
118
Comarca
7.843
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
152
Comarca
13.502
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
270
Comarca
21.345
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
43,7
Comarca
36,7
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
111,3
Comarca
101,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
361
Comarca
31.111
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
96.180
Comarca
54.576
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
577
Comarca
388
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.169
Comarca
23.070
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.618
Comarca
7.149
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
107
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
916
Comarca
28.671
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.023
Comarca
32.276
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
42
Comarca
1.872
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
54
Comarca
1.247
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
10
Comarca
409
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
107
Comarca
3.604
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
15
Comarca
334
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
226
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
684
Comarca
14.749
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
6.581
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
485
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
906
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
91
Comarca
2.046
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
96
Comarca
2.266
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
191
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
3
Comarca
62
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
204
Comarca
3.230
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
993
Comarca
4.524
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
4
Comarca
478
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
155
Comarca
10.369
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
30
Comarca
2.518
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
82
Comarca
4.661
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
24
Comarca
1.169
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
291
Comarca
18.717
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,84
Comarca
1,92
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
27,7
Comarca
28,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
25
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
2,9
Comarca
4.106,36
Catalunya
3.823.878,74