al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

L'Ajuntament de Prullans, es beneficiari d’una ajuda econòmica provinent del Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural de 3.814,80 €, per l’actuació de "Construcció de vies forestals estratègiques "pista d'incendis" - unitats 0,708 Km a la forest de "Erms de Prullans", ELENC L-3035. Aquest ajut ha estat realitzat a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 567978). cofinançat amb Fons FEADER.

L'Ajuntament de Prullans, es beneficiari d’una ajuda econòmica provinent del Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural de 30.000,00 €, per les següents actuacions: Obertura de ínies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes 5,87 unitats Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials 2,00 unitats Aquest ajut ha estat realitzat a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 644849).